Kadro hakkı verilen personelin sözleşmeli olarak çalıştığı süreler ise 3 + 1 formülüne dahil edilecek. Öte yandan kadro hakkı kazanan personel 4 yıl süreyle başka bir yere ataması yapılmayacak.

Almanya'ya Göç Eden Doktorların Paylaşımı Tartışma Başlattı Almanya'ya Göç Eden Doktorların Paylaşımı Tartışma Başlattı

NAKİL HAKKI KORUNACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilen yasa teklifine eklenen maddenin gerekçesi ise şöyle: "4/B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananların, kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla sözleşmeli statüde geçen hizmetleri dahil dört yıl süreyle bulundukları yerde görev yapmaları amaçlanmaktadır. Ancak herhangi bir hak kaybı oluşmaması için bu personelin kadroya geçmeden önce tabi oldukları mevzuata göre sahip oldukları nakil hakları korunmakta, dört yıllık sürede bu hakkı kullanabilmelerine imkan sağlanmaktadır."

HİZMET KALİTESİ ARTIRILACAK

Söz konusu teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, gerçekleşen düzenlemeyle çalışma barışının korunacağını aynı zamanda hizmet kalitesinin de artırılacağını kaydetti. Halil Etyemez, "Yasalaşan kanun teklifimiz kapsamında 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya alınacak. Bu personeller görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara aynı şekilde sahip olacaklar" şeklinde konuştu.

HANGİ KURUMDAN KİMLERİ KAPSIYOR?

Kadroya geçiş düzenlemesinin dağılımı şöyle;

 • 657 Sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre 173 bin 52 kişi,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevler Hakkında Kanunun 10-A maddesine göre 27 bin 926 kişi,
 • Toplu Konut Kanununun ek 3'üncü maddesine göre 62 kişi,
 • Başbakanlık Teşkilatı Kanunu'na göre 128 kişi,
 • 3238 Sayılı Savunma Sanayi ile ilgili kanun çerçevesinde 245 kişi,
 • 3289 sayılı Gençlik Spor Hizmetleri Kanunun 30'uncu maddesine göre 146 kişi,
 • Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile ilgili kanuna göre 11 bin 400 kişi,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 35 kişi,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde 72 kişi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin düzenlenenlerle ilgili 59 kişi,
 • Afet riski dönüştürülmesi hakkında kanuna göre 292 kişi,
 • 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 6'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasına göre 518 kişi,
 • 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre 10 kişi,
 • GAP Kalkınma İdaresi Teşkilatı kapsamında 28 kişi,
 • Doğu Anadolu Projesi 6 kişi,
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 2,
 • Özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında kanuna göre 108 bin 232 kişi,
 • TİKA'da 70 kişi,
 • Sağlık hakkında düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre 91 bin 386 kişi,
 • 4B kapsamında mahalli idarelerden geçenler 36 bin 346 kişi,
 • Kamu dışı aile sağlığı 3 bin 540 kişi,
 • Sulama Birliklerinde 32 kişi,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında sözleşmeli sanatçılar 2 bin 495 kişi,
 • Vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar bin 710,
 • Vekil hemşire ve ebeler 790 kişi
Editör: Sinan Yıldırım