Tabip Sen tarafından organize edilen Sağlık Şurası Türkiye’nin bir çok yerinden gelen hekimle İstanbul’da başladı. İki gün sürecek Şura’da hekimlerin tüm soruları ayrı ayrı ele alınarak, çözüm önerileri getirmeye çalışılacak.

İlk gün yapılacak Çalıştay’da hekim sorunları her yönüyle toplam 10 masada tartışılacak ve çözüm önerileri konuşulacak. Yarın ise bu toplantılardan çıkan sonuçlar ‘Şura Sonuç Bildirgesi’ olarak açıklanacak.

İlk gün Çalıştay’da ele alınacak konular şöyle:

1. Masa:        

 1. Basamak sağlık hizmetleri

2. Masa:                                                                                       

2-3. Basamak sağlık hizmetleri

3. Masa:                                                                          

Hekimlik İtibarı ve Hekimlik Uygulamalarında Etiğin Yeniden Keşfi

4. Masa:                                                                                          

Sağlık Hukuku

5. Masa:                                                                                    

Sağlıkta Şiddet

6. Masa:                                                                              

 Sağlık Yönetimi ve Sağlık Politikaları

Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar

7. Masa:                                                                                                

Diş Hekimliği, Kurum Hekimliği

8. Masa:                                                                          

Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Geri Ödeme Yöntemleri

9. Masa:                                                                     

 Hekimlerin Mali ve Sosyal Hakları

10. Masa:                                                                                           

Özel Hekimlik-Muayenehane hekimliği

Editör: Sinan Yıldırım