Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce TCDÖİK’dan izin alınması gereken tıbbi cihazların birim tahmini maliyeti belirlenmiştir.TCDÖİK’dan izin alınması gereken tıbbi cihazların birim tahmini maliyeti 2023 yılı için 900.000 TL ve daha üzerinde olanlar olarak belirlenmiştir.

2023 Yılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifesi 2023 Yılı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifesi