Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce TCDÖİK’dan izin alınması gereken tıbbi cihazların birim tahmini maliyeti belirlenmiştir.TCDÖİK’dan izin alınması gereken tıbbi cihazların birim tahmini maliyeti 2023 yılı için 900.000 TL ve daha üzerinde olanlar olarak belirlenmiştir.