YÖK, yaşanan deprem felaketi sonrasında üniversitelerin bahar yarıyılının uzaktan eğitimle devam edeceği kararını açıklamıştı. Alınan bu karar nisan ayı başında mevcut şartlar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilecek.

DETAYLI BİLGİYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN ALACAKLAR

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulamalı eğitimlerin tıp, diş hekimliği, veterinerlik, teknoloji ve mühendislik fakültelerinin bazı sınıf düzeyindeki öğrencilerini kapsıyor. Bunun yanı sıra Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre hemşirelik, ebelik, denizcilik ve uygulamalı meslek yüksekokullarının öğrencilerini de içeriyor. Öğretmenlik uygulaması dersini alan öğrencileri de bu kapsamın içinde yer alıyor. Öğrenciler yüz yüze eğitim ve uygulamalı derslerle ilgili detaylı bilgiyi kayıtlı olduğu üniversiteden edinebilecek.

Uzaktan eğitimin nisan ayı sonrasında devam etmesi halinde bu tür Uygulamalı dersler üniversiteler tarafından alınacak karar doğrultusunda yaz dönemine ya da bir sonraki eğitim öğretim dönemine ertelenebilecek. Ayrıca bu dersler üniversitenin alacağı karara göre uygulamalı proje çalışmalarıyla da tamamlanabilecek. Mezun duruma gelen ve stajı eksik kalan önlisans ve lisans programı öğrencileri zorunlu stajlarını yüz yüze yerine getirebilecek.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN ÜCRET ÖDENMEYECEK

YÖK, depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde okuyan veya aileleri bu illerde yaşayan öğrencilerin özel öğrencilik statüsünden yararlanabileceği açıklamasında da bulunmuştu. Özel öğrencilik statüsü, bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eş değer diploma programından ders alabilmesine ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilmesine imkân veriyor. Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, özel öğrencisi olmak istedikleri üniversiteye başvurabilir. Öğrencilerin, üniversitenin bahar yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurularını yapması gerekiyor. Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirecek ve özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödemeyecek.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

TELAFİ SINAVLARI YAPILACAK

Talep eden her üniversite öğrencisi bahar yarıyılında kayıt dondurabilecek. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem azami öğrenim süresinden sayılmayacak. Deprem nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının yeni bir tarih belirleyerek yapacağı telafi sınavlarına katılabilecek.

Editör: Ertuğrul Gülmez