Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Öz Sağlık-İş Sendikasının 3. Olağan Genel Kurulunun iptaline, Genel Kurulu yeniden toplamak üzere, yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar sendikaya 3 kayyım atanmasına karar verdi.

Sendikanın, 20-21 Kasım 2021'de yapılan 3. Olağan Genel Kurulunun, "usulsüz belirlenen delegelerle toplandığı, seçim mevzuatına aykırı ve eksik işlemlerle yapıldığı" gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yerel mahkeme, "delege seçimlerinin iptaline ve seçimin yeniden yapılmasına" karar vermiş, sendikaya kayyım atanması istemini ise reddetmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi.

Daire, Sendikanın 3. Olağan Genel Kurulunun iptaline, sendika yönetimine Olağan Genel Kurulu toplamak üzere, yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar 3 kayyım atanmasına hükmetti.

Dairenin gerekçesinde, yerel mahkemece, 3. Olağan Genel Kurulu oluşturacak şube genel kurulu dışında belirlenen delege seçimlerinin iptaline karar verildiği hatırlatıldı.

Bu nedenle, iptal edilen seçim sonucu belirlenen delegelerle yapılan 20-21 Kasım 2021 tarihlerindeki 3. Olağan Genel Kurulun da iptaline karar verilmesi gerektiği vurgulandı. Gerekçede, mahkemece "kayyım tayini isteminin reddedilmesinin" doğru olmadığı kaydedildi.

Mahkemeden İdari İzinlerde Tutulan Nöbet Ücretleri Hakkında Önemli Karar Mahkemeden İdari İzinlerde Tutulan Nöbet Ücretleri Hakkında Önemli Karar

Yüksek Mahkeme, bu nedenlerle, Sendikanın 3. Olağan Genel Kurulunun iptaline, "Olağan Genel Kurulu, Kanun ve Tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmek" ile görevli olmak üzere, 3 kayyım tayinine hükmetti.

Kayyımların atanması, denetimi ve bu çerçevede yapılması gereken her türlü işlemin, ilk derece mahkemesi tarafından icrasına karar verildi.

- "Genel Kurulda kanunen doğal aday sayılacağız"

Sendika Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, tüzük ve yönetmeliğe aykırı bazı eksikliklerden kaynaklanan bu durumun ölçüsüz bir yaptırımla sonuçlandığı öne sürüldü.

Sendika olarak hukukun gereği yerine getirilerek, mahkeme tarafından atanacak heyete, belirlenmiş görev süresi boyunca seçim süreçlerinde yardımcı olunacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulu olarak veda etmiyor, kısa bir süre zorunlu olarak ara veriyoruz. Kayyım tarafından yapılacak genel kurulda kanunen doğal aday sayılacağız. Teşkilatlarımız ve yeniden seçilecek delegelerimizin desteğiyle kaldığımız yerden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine hizmet etmeye devam edeceğiz."

Editör: Ertuğrul Gülmez