Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05 Ocak 2023 tarihi itibariyle yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara ilişkin Genelge ile aylık katsayı, memuriyet taban aylığı katsayısı, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayıları açıkladı. Bu katsayılar % 16,48 oranında arttırılarak yayımlanmıştır.

Ancak memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam öngören düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Bu Kanuna göre; 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle belirlenecek aylık katsayı 0,4336839, memuriyet taban aylığı katsayısı 6,7879916, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,1375348 olacak.

01/01/2023 ila 01/07/2023 tarihleri arasında geçerli olan katsayılara göre memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili gerekli bilgileri açıklıyoruz.

Ancak katsayıların en net hali Hazine ve Maliye Bakanlığınca resmi olarak yayımlanmakta olup, aşağıdaki gösterge rakamları yaklaşık tahmini rakamlardır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Editör: Ertuğrul Gülmez