İl Sağlık Müdürlüğü Başkanı, başkan yardımcısı, uzman, ilçe sağlık müdürünün görevleri nelerdir?

Devlet Hastanesine Yeni Başhekim Devlet Hastanesine Yeni Başhekim

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 • Başkan, il sağlık müdürlüğünün görev alanlarından Ek-l'e uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve il sağlık müdürüne karşı sorumludur.
 • İl sağlık müdürlüğünün görevlerinin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde il sağlık müdürüne yardımcı olur. 
 • Başkan görev alanı ile ilgili üç aylık durum raporunu hazırlayarak il sağlık müdürüne sunar. 
 • İl sağlık müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Başkan yardımcısının görevleri nelerdir? 

Başkan yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 • Başkan yardımcısı, başkana ve il sağlık müdürüne karşı sorumlu olup müdür tarafından ilgili başkanlık hizmet alanlarına yönelik olarak yapılacak görev dağılımı çerçevesinde hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.
 • İl sağlık müdürünün ve Başkanın verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Uzmanın görevleri nelerdir?

 • Uzman, görev alanı ile ilgili başkan yardımcısına, başkana ve müdüre karşı sorumlu olup başkan tarafından yapılacak görev dağılımında kendisine tevdi edilen görev alanı ile ilgili aşağıdaki görevleri yapar. 
 • Performans hedeflerine uygun olarak sağlık tesisleri dışındaki müdürlük birimlerinde Bakanlık tarafından belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektiren hizmetleri yürütür. 
 • İl sağlık müdürü, başkan ve başkan yardımcılarınca verilen diğer görevleri yapar.

İlçe sağlık müdürünün görevleri nelerdir?

İlçe sağlık müdürü, il sağlık müdürüne karşı sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar.

 • İl sağlık müdürü tarafından verilen görevleri ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli yaptırımları uygular. 
 • İl sağlık  müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

SağlıkPersoneliyizCom / Özel Haber