Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm sağlık çalışanlarına yönelik bir mektup göndererek, zorlu sağlık mücadeleleri sonrasında sağlık meslek gruplarına daha fazla saygınlık kazandırma ve çalışma koşullarını her yönüyle iyileştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform sürecinde planlı ve sonuç odaklı bir şekilde mevcut tüm imkanları harekete geçirmeye ve yeni imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Sağlık meslek grubu mensuplarının saygınlığını artırmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için birlikte çözüm üretmenin önemine değindi ve doğru tutumun bu olduğunu vurguladı.

Dr. Mustafa Soysal Hayatını Kaybetti! Dr. Mustafa Soysal Hayatını Kaybetti!

Beyaz Reform sürecinde, maddi iyileştirmelerden “malpraktis yasası”na kadar birçok reform örneği üzerinde çalıştıklarını ve devlet tarafından üretilen radikal çözümler ve köklü değişimlerle çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Şimdi, Beyaz Reform’un ikinci döneminde sağlık alanında şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konularda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tamamlama aşamasında oldukları “Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı” çalışmasını yakında uygulama sürecine koyacaklarını belirten Koca, şu ifadeleri dile getirdi:

“Uygulama öncesinde sizlerin de geliştirici düşüncelerini almayı arzu ediyorum. Bu vesile ile vermek istediğim iki önemli haber var: Beyaz Kod sisteminin bir alt aşaması olacak ve muhtemel bir riske karşı devreye girmeye hazır, polis karakoluyla irtibat halinde çalışacak yeni bir sistemin yazılımı tamamlanmak üzeredir. Öte yandan, polis ve güvenlik görevlisi sayısı da yakında artırılacak. Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için bizim kararlılığımızın sizin desteğiniz ile bütünleşmesi gerekiyor.”

Bakan Koca, yanlış zeminlerde ifade edilen taleplerin, hastaya hizmeti aksatan tutumların sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyeceğinin altını çizerek, “Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz.
” ifadesini kullandı.

Koca, üstesinden hep birlikte gelme kararlılığı gösterdikleri hiçbir sorunun olduğu gibi kalmayacağını belirterek, şunları söyledi:

“

Beyaz Reform’un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada, sağlık çalışanları kadar hastaların da yararınadır. Bu ikili ‘yarar’ ilkesiyle yolumuza devam etmeliyiz. İlkemize zıt düşecek algıların oluşmasından kaçınmalıyız. Şimdi odaklanmamız gereken konu, Beyaz Reform’un ikinci dönemidir. İkinci ‘Beyaz Reform’ döneminin başlamış olduğu haberini her birinizle paylaşıyorum.

 Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız için atılacak yeni adımların heyecanı ile sizlere çalışmalarınızda başarılar, insan hayatındaki yerinizi bilmenin mutluluğu ile dolu günler diliyorum.” (Kaynak: AA)

Editör: Ertuğrul Gülmez