110.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı 110.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

Bölge Hizmet Grupları Mart Nisan 2023 tabloları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayımlandı.

2023 Mart - Nisan Bölge Hizmet Grupları

Uzman Tabip

Tabip

Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi, Eczacı

Ataması Sınav Yolu ile Yapılanlar