110.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı 110.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

Değişikliğe ilişkin yeni tablo şu şekilde;