Sağlık Personeline Asli Görevi Dışında Hiçbir İş Yaptırılamaz.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Anestezi Teknikeri olarak görev yapan ve aynı zamanda Hürriyet Sağlık-Sen İzmir il Başkanı olan Nuri ÇAVLI’ya asli görevi dışında bir iş yaptırılmak istenmesine yönelik olarak hukuksuz işlemin iptali için Hürriyet Sağlık-Sen avukatı Ersal ERDİL tarafından hukuksuz işlem idari yargıya taşınmıştır. 

Mobingin bir nevi olan bu tür uygulamalar ne yazık ki hemen hemen her gün sağlık kuruluşlarımızda yaşanmaya devam etmektedir.

Hürriyet Sağlık-Sen mevzuat ekibinin titiz çalışması neticesinde hazırlanan dava İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından kabul edilerek hastane yönetiminin yaptığı işlemin hukuksuz olduğunu ve hiçbir sağlık çalışanının kendi asli görevi dışında hiçbir işte çalıştırılamayacağına hüküm vermiştir.

Mahkemece; "anestezi teknikeri olan davacının mesleki bilgisi ve görev tanımı haricinde olacak şekilde hasta taşıma işlerinde görevlendirilmesine dair kararın geri alınması istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." denilerek davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Bu Karar Emsal Niteliğindedir

Tüm sağlık meslek mensupları için emsal niteliği taşıyan bu karar ile artık sağlık personellerine her ne sebeple olursa olsun kendi görevleri dışında bir görev yaptırılamayacak. 

Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak

Hürriyet Sağlık-Sen kurulduğu günden bu yana özellikle mevzuat ve idari davalar kazanımında farkını ortaya koymuş ve rüştünü ispat etmiştir. Bugüne kadar 25 farklı idari başvuruyu kazanan Hürriyet Sağlık-Sen’in halen sonuçlanmayı bekleyen 19 başvurusu daha bulunmaktadır.

İşi sadece sendikacılık olan bir sendikanın istediğinde neler başarabileceğini Hürriyet Sağlık-Sen yaptığı başarılı çalışmalar ile ortaya koymuştur. Hürriyet Sağlık-Sen yönetimini sağlık personellerinin için yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle kutluyoruz.

Editör: Sinan Yıldırım