Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN'UN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

Boğaziçi Üniversitesi 74 Sözleşmeli Personel Alacak Boğaziçi Üniversitesi 74 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre isti hdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek'li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine puan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-657 sayılı DMK'nın 48'inci maddesinde yer alan şartları sağlamak,

2-Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları müracaat tarihinin son günü itibariyle taşıyor olmak ve belgelendirme k,

5-657 sayılı DMK'nın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda görevini devamlı yapmasına ve tam zamanlı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

6-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat edebilecektir.

7-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

8-İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak görev yapacak personele yeni görevler verme ile görev yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

9-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

5- Adli Sicil Belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Askerlik Durum Belgesi

NOT:

1-Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

1371/1-1

1- Müracaat Formu (İmzalı ve eksiksiz doldurulacak. Müracaat formuna https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/idari -belgeler adresinden ulaşabilirsiniz.)

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi

3-Tercih edilen pozisyon için 2022 Yılı KPSS Sonuç Belgesi

4- 2 (iki) adet Fotoğraf

Editör: Ertuğrul Gülmez