SES Genel Merkezi’nin resmi twitter hesabından duyurduğu ilk dava Eskişehir’de görüldü. Eskişehir’de bir aile sağlığı merkezinde görev yapan ebe hemşirenin 18 Şubat 2022 tarihinde iş bırakma eylemine katıldığı ve bu nedenle puan kesintisi cezası aldığı bildirildi. Diğer dava ise Aydın’da gerçekleşti.

Kamu Sağlık Sen'den Fırat Üniversitesini Tercih Eden Öğrencilere Barınma ve Yemek Desteği Yapılacak! Kamu Sağlık Sen'den Fırat Üniversitesini Tercih Eden Öğrencilere Barınma ve Yemek Desteği Yapılacak!

Aydın’da aile sağlığı merkezinde görevli bir aile hekiminin 15 Haziran, 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde iş bırakma eylemine katılarak 3 gün görevine gitmemesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 günlük maaşının kesintisi cezası alması ile ilgili oldu.

SES Genel Merkezi, iş bırakma eylemlerine katılan ebe ve aile hekimi hakkında valilik ve il sağlık müdürlüklerinin puan ve ücret kesintisi ceza uygulamasına karşı her iki ilde dava açtı. Her iki mahkeme de ebe ve aile hekimi hakkında uygulanan cezai işlemi hukuka aykırı bularak iptal kararı verdi.

Eskişehir 2. İdari Mahkemesi ve Aydın 2. İdari Mahkemeleri sendikal faaliyette bulunan ebe ve aile hekimi lehine karar verdi. Her iki olayda da mahkeme, dava konusu işlemleri hukuka aykırı buldu. Puan ve ücret kesintilerin iadesine karar verildi.  Mahkeme kesilen ücret ve puanların iadesine, ayrıca yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen ücretlerin, posta giderlerinin de davalı idarelerden alınarak davacılara verilmesi kararına vardı.

Editör: Sinan Yıldırım