İşte Doğan'ın Açıklaması;

Teşkilatımızın değerli mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım;

Sağlık-Sen teşkilatları; sağlık ve sosyal hizmet çalışanının imkân ve refahını en iyi duruma getirmek amacıyla kenetlenerek bir araya gelmiş kutlu bir davanın temsilcileri, fikri bir hareketin adanmış neferlerinin oluşturduğu bir gönül seferberliğinin yolcularıdır.

Bu kutlu yolun en temel ögesi olan şube genel kurullarımızı; birliğin, beraberliğin, kardeşlik hukukunun ve demokrasinin gereklerine uygun bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Gayretiyle, birikimiyle bu kutlu yola revan olan tüm şube başkanlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi ve delegelerimizi tebrik eder, muvaffakiyetler dilerim.

Kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan’ın ve yol arkadaşlarının belirlediği ilkeler çerçevesinde soylu mücadelesini devam ettiren Sağlık-Sen olarak bir dönemi daha geride bırakıyoruz. Bu dönem insana ve insanlığa dair bize pek çok şey öğretti. Pandemi döneminde hep birlikte el ele ve omuz omuza verdiğimiz mücadele neticesinde yarına dair umutları diri tutmayı öğrendik.

Sağlık-Sen olarak; bugüne kadar sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için sayısız kazanım elde ettik. Kazanım sendikacılığının en güzel ve somut örneklerini defalarca ortaya koyduk. Bu birikimimiz ve tecrübemizi, teşkilatlarımızın umut ve heyecanıyla harmanlayarak önümüzdeki dönemlere taşımaya kararlıyız.

“Sağlık-Sen'de Birlik Hareketi” olarak; dün öğrendiklerimizi yarına tatbik etme, üyelerimizin haklarını koruma ve geliştirme, sendika olarak bizden beklenen görevleri ve bize emanet edilen yetkileri emanet ve erdemlilik bilinciyle kullanma noktasında yükümlülüğümüzün farkındayız. Bu sorumluluğun idrakiyle 18 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sağlık-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa aday olduğumu, mensubiyetimden şeref duyduğum Sağlık-Sen teşkilatımıza saygılarımla arz ederim.

Bu durum, dirayetli teşkilatlarımızın iç sesinin dışarı taşmasıdır!

Bu çağrı, azimli teşkilatlarımızın kararlılığının yansımasıdır!

Çıktığımız bu yolda temel ilkemizin istişare, temel tutumumuzun kararlılık, temel hedefimizin hizmet sendikacılığı olduğunu ifade etmek isterim. İlkelerimiz ve hedeflerimizin merkezinde; kamplaşma yerine dayanışmadan, çatışma yerine ortaklaşmadan beslenen, yönetirken saydam olmayı, görüşürken hoşgörülü olmayı esas alan; koltuk için çatışan değil, hizmet için yarışan, teşkilatı bölerek değil, teşkilatın yükünü bölüşerek adım atan bir anlayışla; ender sendika, öncü sendika, yön veren ve yöneten sendika olmak yer alıyor.

Biz, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğinin, ekmeğinin ve geleceğinin teminatının Sağlık-Sen’de saklı olduğuna, Sağlık-Sen’in geleceğinin ise tüm teşkilatımızın yüreğinde saklı olduğuna inanıyoruz.

Bu inancımızın gereği olarak; gelin, Sağlık-Sen’in yarınını birlikte kuralım. Yeni dönemi güzel ahlaka yaslanan; ayrımcılığı, kardeşi ve kardeşliği yok saymayı reddeden, ayrıcalıkları bitiren, adaletle yönetilen, huzurlu teşkilat, kararlı mücadele anlayışını benimseyen “Erdemliler Hareketi’ne” yakışır hale getirelim.

Yolumuz da kapımız da gönlümüz de özümüz de sözümüz de gücümüz de herkesin katılımına, katkısına, ortaklığına ve tekliflerine açıktır.

Gelin; hakkaniyet temelinde, birlik ve beraberlik içerisinde, sağlık ve sosyal hizmet çalışanının huzur ve refahı için bir olalım, birlik olalım.

Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı

Sınırsız bir gayret ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanına hizmet etmek maksadıyla çıktığımız bu kutlu yolda rabbim bizi mahcup etmesin.

Mahmut Faruk DOĞAN

Genel Başkan Adayı

Editör: Ertuğrul Gülmez