Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitimi Makam Oluru ve Duyuru Yazısı:

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE MAKAM OLURU

Bilindiği üzere Organ Nakli Koordinatörlüğüne ilişkin eğitim ve sertifikasyon işlemleri Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 20/02/2023-03/03/2023 tarihleri arasında Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenmesine ilişkin Antalya İl Sağlık Müdürlüğü söz konusu hastanenin talebini Bakanlığımıza iletmiştir.

Makamınızca uygun görüldüğü takdirde 20/02/2023-03/03/2023 tarihleri arasında söz konusu eğitimin Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartlarına uygun olarak teorik, eğitim merkezinde uygulama ve alan (saha) eğitimi şeklinde gerçekleştirilmesi; katılımcıların eğitim başvurularını ilgili merkeze yapması; katılımcı listesinin Bakanlık tarafından belirlenmesi hususlarını takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Dr. Fatih KACIROĞLU

Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Uygun görüşle arz ederim.

81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne Organ ve Doku Nakli Sertifikasyon Duyurusu

Dağıtım Yerlerine

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU Organ ve Doku Nakli Merkezi’nde “Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikalı Eğitim Programı” 20/02/2023-03/03/2023 tarihleri arasında yapılacak olup 17.11.2015 tarih ve E.993 sayılı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Makam Onayında belirtilen şartları taşıyan katılımcıların 10/02/2023 tarihine kadar gerekli evraklar
ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU Organ ve Doku Nakli Merkezi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

EĞİTİMİN ADI

ORGAN ve DOKU NAKLİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

EĞİTİM YERİ

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer KARPUZOĞLU

Kamu Hastaneleri Teşkilat Şeması Değişti Kamu Hastaneleri Teşkilat Şeması Değişti

Organ ve Doku Nakli Merkezi
EĞİTİM TARİHİ 20/02/2023-03/03/2023

Editör: Ertuğrul Gülmez