Memurların Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor Memurların Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın tükenmişlik sendromu nedeniyle yaşamına son veren ve şiddete uğrayan sağlık personeline ilişkin soru önergesine tam bir yıl sonra yanıt verdi. 

Üstelik yanıtta, Arslan’ın istediği bilgilerin hiçbiri yer almadı. Bakan Koca’ya tepki gösteren Arslan, Koca’nın da tükenmişlik sendromu yaşadığını öne sürdü.

Arslan,“Hiçbir demokratik yönetimde vatandaştan bilgi saklanmaz. Devlet kurumları, yöneticiler, milletine karşı şeffaf olmak zorunda. Sayın Bakan’ın bu yaklaşımını kınıyor ve reddediyoruz”dedi.

Ednan Arslan, 5 Ocak 2022 tarihinde TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Fahrettin Koca’ya tükenmişlik sendromu nedeniyle intihar eden ve şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının sayılarını sordu.

Arslan, Koca’ya,“2020 ve 2021 yıllarında tükenmişlik sendromu teşhisi konulan sağlık personeli sayısı nedir? Unvan ve görevlerine göre dağılımı nedir? 2020 ve 2021 yıllarında intihar eden sağlık personeli sayısı nedir? Unvan ve görevlerine göre dağılımı nedir? 2020 ve 2021 yıllarında şiddete uğrayan sağlık personeli sayısı nedir? Unvan ve görevlerine göre dağılımı nedir? İllere göre dağılımları nedir? Bu konuyla ilgili açılan idari ve adli soruşturma sayısı nedir”sorularını yöneltti.

Bakan Koca, Arslan’ın önergesine tam bir yıl sonra, 5 Ocak 2023’te yanıt verdi. Koca, yanıtında şunları kaydetti:“Sağlık personelimiz, özellikle Covid-19 pandemisi ile mücadelede yoğun çalışma temposu içerisinde fedakarca görev yapmış olup her türlü takdiri hak etmektedir. Sağlıkta Beyaz Reform ile sağlık çalışanlarına yönelik mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi, şiddetin önlenmesi, güvenli ortamlarda yüksek motivasyonla çalışmaları ve sağlık kurumlarında kaliteli sağlık hizmeti sunmalarına yönelik kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle kamu, üniversite veya özel bütün sağlık kuruluşlarında gerçekleşen şiddet vakalarının tamamı kurum idaresince, olayın hemen akabinde adli mercilere ve aynı zamanda hukuku takibi için İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Beyaz Kod İl Koordinatörlüklerine bildirilmektedir. Bu birimde görevli kurum avukatları tarafından adli sürecin her aşaması takip edilmekte, şiddete maruz kalan sağlık personeline ilgili mevzuatı kapsamında hukukî yardım sağlanmaktadır.”

“TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU BİZZAT BAKAN YAŞIYOR”

Ednan Arslan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Koca’nın yanıtına şöyle tepki gösterdi:

“15 gün içinde cevap vermesi gereken Bakan, bize önergenin yıl dönümünde yanıt gönderiyor. Çünkü önergemizde sorguladığımız tükenmişlik sendromunu bizzat Bakan yaşıyor. Bu, ne kadar gayri ciddi bir yönetim anlayışının ülkemizi nasıl esir aldığının son örneğidir. Milletimiz bunu asla hak etmiyor. Sabırsızlıkla sandığı bekleyen milletimizle hep birlikte bu ciddiyetsizliğe son vereceğiz.

“OLUMSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKMEK VE GEREKLİ DUYARLILIĞI SAĞLAMAK İÇİN VERDİĞİMİZ SORU ÖNERGESİNE BAKANLIK MAALESEF İSTEDİĞİMİZ YANITLARI VERMEMEKTE”

Aşırı ve düzensiz çalışma, çalışma ortamındaki tehlikeler ve stres yoğunluğunun tükenmişlik sendromuna ilişkin risk oluşturduğunu bilim insanları ifade etmekteler. Pandemiyle birlikte yaşanan bu zor ve güç koşullarda sağlık çalışanlarımızdan maalesef intihara sürüklenenlerin de olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de sağlık çalışanları üzerindeki ağır iş yükünün çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu paylaşıyor. Bu konuda önlem alınmasına yönelik çağrıları ve uyarıları da biliniyor. Tüm bu olumsuzluklara dikkat çekmek ve gerekli duyarlılığı sağlamak için verdiğimiz soru önergesine Bakanlık maalesef istediğimiz yanıtları vermemekte.

“HİÇBİR DEMOKRATİK YÖNETİMDE VATANDAŞTAN BİLGİ SAKLANMAZ. SAYIN BAKAN’IN BU YAKLAŞIMINI KINIYOR VE REDDEDİYORUZ”

Bakanlık, önergemizde sorduğumuz ne tükenmişlik sendromu yaşayan sağlık çalışanı sayısını ne şiddete uğrayan sağlık personeli sayısını ne de intihara sürüklenen sağlık çalışanı sayısını veriyor. Hiçbir veri ve bilgi paylaşımı yapmıyor. Biz, Bakanlığın bu bilgilere sahip olmadığını veya bilgi sakladığını düşünmek istemiyoruz. Her iki durumda da Bakanlık bunu izah edemez. Hiçbir demokratik yönetimde vatandaştan bilgi saklanmaz. Devlet kurumları, yöneticiler, milletine karşı şeffaf olmak zorunda. Sayın Bakan’ın bu yaklaşımını kınıyor ve reddediyoruz.”

Editör: Sinan Yıldırım