657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

Sağlık Bakanlığı 2024-2028 yıllarını kapsayacak yeni dönem stratejik plan çalışmaları kapsamında çalışmaların görüş, değerlendirme ve katkılarını almak amacıyla iç paydaş anketi düzenlendi. Ankette sorulara verilecek cevaplar çalışan memnuniyetini ortaya koyacak ve iyileştirme çalışmalarında değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı Çalışan Anketi