Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak

Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural imzasıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’na yapılan yazılı başvuruda, Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personelin kadroya geçişleri hakkında yayınladığı yazıya göre personelden “görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim)” istenildiği belirtildi.

Yapılan yazılı başvuruda, bazı üniversite hastanelerinin kadroya geçiş işlemleri sırasında personelden “aklen ve ruhen herhangi bir rahatsızlığının olmadığı ve nöbet usulü çalışmaya engel halinin bulunmadığına dair en az üç hekimin imzası gereken sağlık kurulu raporu” talep edildiği kaydedildi.

“Zorlayıcı Belgeler Gereksiz İş Yükü Oluşturuyor”

Başvuruda, “Devlet memurluğuna atanmak için gereken genel şartları düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde ‘görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartı yer almaktadır.’ Bu hükümde, akıl hastalığı bulunmadığının sağlık kurulu raporu ile tespitine dair bir kural bulunmadığı gibi uygulamada bu yönde değildir. Tek hekim raporuyla yapılabilecek bir işlem için sağlık kurulu raporu istenmesi hem çalışanlar için zaman kaybına neden olmakta hem de hastanelerde iş yükü oluşturmaktadır. Kadroya geçmek isteyen çalışanlara, zorlayıcı belgelerle gereksiz iş yükü oluşturulmuştur. Yıllardır kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçişinde aklen ve ruhen herhangi bir rahatsızlığının olmadığını en az üç hekim imzası gereken sağlık kurulu raporu ile talep edilmesi çalışanlar için mevzuatta bulunmayan ve yersiz bir işlem oluşturmaktadır” denildi.

Ayrıca sahadan gelen geri dönüşe göre, sağlık kurulu raporu için çalışanlardan ücret istenildiği öğrenildi.

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi istenen başvuruda, üniversite hastanelerinin personelden sağlık kurulu raporu istememesi talep edildi.

Editör: Sinan Yıldırım