6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli ve on ili etkileyen depremden hemen sonra çağrılarımıza uyarak yüzlerce üyemiz deprem bölgelerinde gönüllü çalışmak istediklerine yönelik şube/temsilciliklerimize başvuruda bulundu. Şube/temsilciliklerimizin ve üyelerimizin İl Sağlık Müdürlüklerine yaptıkları başvurular sonrası çok sayıda üyemiz kurumlarınca görevlendirildiler.

Sendika olarak genel merkez yöneticilerimiz ve halk sağlığı uzmanı üyelerimizin içinde yer aldığı ekiplerce bölgede incelemeler yapılarak, sahadan gelen veriler basın, kamuoyu ve resmi kurumlar ile paylaşıldı. Kurumları tarafından görevlendirilmeyen çok sayıda üyemiz de bölgede kurulan revirlerde gönüllü sağlık hizmeti sunmaya başladılar.

Ancak sürecin çok uzun olacağı da hesap edilerek; 07.02.2023 tarihinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda depremden etkilenen bölgelere her türlü insani yardım organizasyonları, sağlık ve sosyal hizmet alanına yönelik tüm faaliyetler içinde örgütümüzün yer alması ve ihtiyaç duyulan çalışmaları örgütlemesi kararı alındı. Bu karar kapsamında depremden etkilenen bölgelerde;

Üyelerimizi ziyaret etme, inceleme, gözlem ve raporlama yapmak,

Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,

Yerel yönetimler ve yerel idarecilerle görüşmeler ve diplomatik yollar ile sağlık açısından yaşanan eksikliklerin giderilmesine katkı sunmak,

Hijyen, suların dezenfekte edilmesi, çöplerin toplanması ve bulaşıcı hastalıklar gibi konularda halkın bilgilendirilmesi çalışmaları, gönüllü çalışmalar yürüten STK’larla bu konularda bilgilendirme çalışmaları yapmak,

Mahkemeden İdari İzinlerde Tutulan Nöbet Ücretleri Hakkında Önemli Karar Mahkemeden İdari İzinlerde Tutulan Nöbet Ücretleri Hakkında Önemli Karar

Çocuklar başta olmak üzere depremzedelere yönelik psikososyal destek amaçlı neler yapılacağını belirlemek, yapılan çalışmalara destek vermek,

Yerel sağlık müdürlükleri, tabip odaları, eczacılar birliği gibi kurumlar başta olmak üzere, belediye sağlık merkezleri ve deprem bölgesindeki gönüllü sağlıkçılar ile birlikte ortak saha çalışmaları (sağlık taramaları, hasta muayene vb.) faaliyetler yürütmek,

KESK bütünlüğünde yürütülen koordinasyon faaliyetlerine katkı sağlamak vb.

başlıklarında çalışma yapmak üzere de şube/temsilciliklerimizden üyelerimizin dönüşümlü şekilde deprem bölgesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde KESK koordinasyon çadırları yanına kurulan revirlerde (çadır, konteynır vb.) 16.02.2023 tarihinden itibaren dönüşümlü (5-6’şar günde bir altı şube/temsilciliğimizin katılacağı) uzun süreli bir planlama bugün itibari ile hayata geçirilmiştir. İstanbul Şubelerimizden iki ekip, İzmir, Ankara, Van ve Şırnak şubelerimizden birer ekip olmak üzere altı ekibimiz çalışmalarını yürütmek üzere dün gece ve bu sabahtan itibaren yola çıkmıştır. Hatay ekibimize Genel Sekreterimiz Ahmet Korkmaz, Adıyaman ekibimize Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, Kahramanmaraş ekimize Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Eylem Kaya Eroğlu çalışmalar rayına oturuncaya sahada kadar eşlik edeceklerdir.

Ayrıca Gaziantep Şubemiz İslahiye ilçesinde kurduğu reviri merkez haline getirip İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde çalışmalarını yürütmektedir. Diğer bütün şube/temsilciliklerimiz de deprem bölgesinden illerine göç eden depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra KESK bütünlüğünde yardım toplama, dağıtma ve barınma sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yaşanan depremin etkileri alınmayan önlemler, denetimsiz imarlaşma vb. birçok sebep nedeniyle yıkıcı olmuştur. Rehabilitasyon ve inşa süreci de uzun olacaktır. O nedenle depremin ilk günlerinde yaşanan toplumsal duyarlılığın sönümlenmemesi için orta ve uzun vadeli planlamalara ihtiyaç olduğu açıktır. Bunu gören bir yerden çalışmalarımıza destek veren üyelerimize, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine teşekkür ediyoruz.

Dayanışma yaşatır!

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Editör: Ertuğrul Gülmez