657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışanların, 7433 sayılı Kanunla Devlet memuru kadrolarına geçmelerine imkan tanınmıştır.

Sözleşmeli statünden kadroya geçişte güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılıp yapılmayacağı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne sorulmuştur. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak 14 Şubat 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne görüş sormuştur.

Memurlar.net'in ulaştığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğün 20 Mart 2023 tarihli cevabi yazısında, sadece 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 84. maddesinde belirtilen şahıslar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması istenebileceği, 657 sayılı Kanunun geçici 48. maddesi kapsamındaki iş ve işlemlerin tamamlanması amacıyla sözleşmeli personelin memurluğa atanması için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

2547 sayılı Kanunun geçici 84. maddesinde; 50/d kapsamında, tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin 33/a statüsündeki kadroya atanmaları öngörülmüştür. Ancak kanun maddesinde bu durumdakiler için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının yapılacağı açık şekilde yer almıştır.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmelilerin memur kadrolarına atanmasını öngören 657'nin geçici 48. maddesinde ise güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmasını öngören bir madde yer almamaktadır.

Türk Profesör Özel Hastane Fiyatına İsyan Etti: Hastanemetre İşliyor Türk Profesör Özel Hastane Fiyatına İsyan Etti: Hastanemetre İşliyor

Kaynak: memurlar.net

Editör: Ertuğrul Gülmez