Sağlık-Sen Ankara Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren, sağlık çalışanlarının sorunları, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarına ilişkin ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık-Sen Ankara Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren,“Yüzbinlerce sağlık çalışanının yararlandığı sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20 artıştan ve teşvik ek ödemeden, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çalışanları ile araştırmacı kadrosunda yer alan toplam 2 bin 500 kişinin yararlanamaması büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe yol açmıştır” dedi.

Mahkemeden İdari İzinlerde Tutulan Nöbet Ücretleri Hakkında Önemli Karar Mahkemeden İdari İzinlerde Tutulan Nöbet Ücretleri Hakkında Önemli Karar

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN AYRIMCILIĞI VE ADALETSİZLİĞİ REDDEDİYORUZ"

Eren, 2 bin 500 sağlık çalışanının yok sayılmasını ve emeklerinin hor görülmesini asla kabul etmediklerini söyledi.

"Sağlık çalışanlarına yapılan ayrımcılığı ve adaletsizliği reddediyoruz" diyen Eren, bu konuya ilişkin şunları söyledi:

“Hak ve adalet temeli üzerine kurulan sendikamız, kuruluş ilkelerinden taviz vermeden her daim emek ve alın terinin mücadelesini vermiştir. Haksızlıklara karşı dimdik duran sendikamız, özveriyle hizmet eden sağlık çalışanlarımızın sorunlarını da her zaman yüksek sesle dile getirmiştir.

Çalışanlar arasında yapılan ayrımcılığa, adaletsizliğe ve eşitsizliğe sessiz kalmamız mümkün değildir. Sağlık çalışanlarımızın hakkı için azim ve kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarımız, toplu sözleşme maddesi olduğu halde “sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20 artıştan” maalesef yararlanamıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında yer alan “teşvik ek ödeme” de üzülerek belirtiyoruz ki, bu çalışanlarımızdan esirgeniyor.

Öte yandan aynı kurumda görevli ve aynı işi yapan geçici personel yukarıda bahsettiğimiz tüm bu haklardan yararlanabiliyorken, kadrolu personelin bu haklardan mahrum bırakılması ‘eşit işe eşit ücret/ ilkesinin de apaçık ihlalidir.

Yüzbinlerce sağlık çalışanının yararlandığı sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20 artıştan ve teşvik ek ödemeden, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çalışanları ile araştırmacı kadrosunda yer alan toplam 2 bin 500 kişinin yararlanamaması büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe yol açmıştır.

Sağlık-Sen Ankara Bakanlık Şube olarak bu haksızlıkla savaşırken, şimdi de başka bir ayrımcılıkla karşı karşıya kaldık. Yakın zamanda, çalıştığı kuruma bakılmaksızın tüm kamu kurumları kadrolarında bulunan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi Meclis’ten geçti. Hekimlerimizin maaşlarını iyileştirmeye yönelik yapılan bu düzenleme hayırlı olsun.

ANCAK ŞİMDİ SORMAK İSTİYORUZ, BU HAKSIZLIK NEDEN YAPILIYOR?

Bu ayrımcılığın sebebi nedir? Bu düzenlemede adalet nerede? Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarımıza reva görülen ayrımcılığın sebebi nedir? 2 bin 500 sağlık çalışanımızın yok sayılmasını ve emeklerinin hor görülmesini asla kabul etmiyoruz. Yapılan ayrımcılığı ve adaletsizliği reddediyoruz.

ÖZVERİ VE FEDAKÂRLIKLA HİZMET EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA HAKKI OLAN VERİLMELİ

Sağlık çalışanları arasında iş barışını bozan bu düzenleme tekrar gözden geçirilmelidir. Bu yanlıştan dönülmeli, sağlık çalışanlarının huzur içinde mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır.

Buradan yetkililere sesleniyoruz, yeter ki çözüm iradesi ortaya koyun.

TBMM Genel Kurulu, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Bu yasa teklifine konulacak bir madde ile Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarımızın yaşadığı mağduriyet son bulabilir.Haksızlık, adaletsizlik ve ayrımcılığa neden olan uygulamalar artık son bulmalı, tüm sağlık çalışanlarının yüzleri güldürülmelidir.”

Editör: Sinan Yıldırım