Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı açıklamada,

”Sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntılarının çözümü için %30 zammın üstüne mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerektiğini her platformda dile getirmeye ve bunun mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz. Bu temel talebimizin yanı sıra sağlık çalışanlarına yönelik temel beklentimizin de tek kalem maaş olduğunu vurguluyoruz. Mevcut durum üzerinden çalışanların beklentileri ise Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde taban ve teşvik ödemelerindeki mağduriyetlerin giderilmesidir. 1.Basamakta görev yapan sağlık çalışanlarının ücretler noktasında uğradıkları haksızlıkların çözülmesi, Aile Hekimliği çalışanlarının düşük ücretlerine çözüm üretilmesidir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının teşvik ödemelerinin çok düşük kaldığı ortadadır.”

Kamu Sağlık Sen'den Fırat Üniversitesini Tercih Eden Öğrencilere Barınma ve Yemek Desteği Yapılacak! Kamu Sağlık Sen'den Fırat Üniversitesini Tercih Eden Öğrencilere Barınma ve Yemek Desteği Yapılacak!

DÜZENLEME YAPILMALI

Riskli birimlerin dörtte biri kadar teşvik ödemeye mahkûm edilmeleri kabul edilemez. Sözleşme yapılan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının brüt sözleşme ücretlerinin yeniden revize edilmesi şarttır. Kanun gereği Aile Sağlığı Çalışanları için en yüksek sözleşme brüt ücretinin şu an için 1,5 katı olup bu oranın yükseltilmesi Aile Hekimliği sisteminde görev yapan sağlık çalışanlarını rahatlatacaktır. Bu konuda kanuni düzenleme yapılmalıdır. Teşvik ödenmeyen Sağlık Bakanlığı merkez çalışanlarının durumlarına bir çözüm üretilmelidir. Tavana takılmaları nedeniyle gerek taban ücreti, gerekse teşvik ödemesi alamayan Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetli sınıfında görev yapan çalışanların mağduriyetleri bir başka boyuttadır.

ADALETSİZLİKLER BİTMELİ

Bakanlığın bu ucube durumu ivedi bir düzenlemeyle ortadan kaldırması gerekmektedir. Bakanlığın taban ve teşvik ödemeleri konusunda hareket alanı olduğu açıktır. Bu durum mutlaka çalışanların lehine kullanmalıdır. Katsayılar tekrardan düzenlenmeli, adaletsizlikler bitmelidir. Taban ve teşvik ödemelerinin yanı sıra nöbet, giyim yardımı vb. ücretlerde günümüz ekonomik şartlarına göre uyarlanmalıdır. Taban ve teşvik ödemelerle ilgili hukuki süreci Türk Sağlık Sen Genel Merkezimizce başlatılmıştı, bu süreç devam ediyor. Bakanlığa başvurular yapıldı, Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci bu konuda sadece sözde değil fiiliyatta da yetkililerle görüşmelere devam ediyor.

YETERLİ GÖRMÜYORUZ

13 Ocak Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin ile çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede seyyanen Ek Zam ve 3600 Ek göstergedeki eksikliklerin düzeltilmesi için talepte bulunmuştur. Düzenlemenin hayata geçtiği günden bugüne bazı düzeltmeler yapılsa da Türk Sağlık Sen olarak bunları yeterli görmüyoruz. Bilindiği üzere asgari ücrete %55 zam verildi, Devletin tahsil edeceği vergi, ceza ve harçlara %122 zam yapıldı. Memurlarımızın harcamaları ve ödediği vergiler bu oranda artarken sağlık çalışanlarının maaşlarına altı ay için %8 zam yapılması hakkaniyetli olmaz. Enflasyon farkı memur ve emeklilerin 2022 yılında eriyen maaşlarının geç kalmış ve yetersiz bir telafisidir. Türk Sağlık Sen olarak diyoruz ki, enflasyon farkı bir zam değildir.

AYLIK YANSITILMALI

Yaşanan fiyat artışları karşısında sıkıntı yaşayan sağlık çalışanları, eriyen maaşlarına 6 ay önce yapılması gereken zammın gecikmiş bir telafisidir. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. Bu ekonomik şartlar altında bu maaşlar hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim için destekler getirildi, Sağlık çalışanları da kendileri için bir destek bekliyor. Bu nedenle memur maaşlarına Ek Zam yapılarak geçmiş zararların telafi edilmesi, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılarak yıl içinde reel olarak erimesinin önüne geçilmesi ve refah payı verilerek maaşların reel olarak artmasının sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Yetkililer taleplerimizi görmezden gelirse 2023, sağlık çalışanları için kayıp bir yıl olacaktır.

EK ZAM VE REFAH PAYI

Bu enflasyon rakamları karşısında 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu sağlık çalışanlarına, memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek Ek Zam ve Refah Payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir % 25 zammı ayakta alkışlayan yetkili ama etkisiz konfederasyon başkanı memurların ve emeklilerin hak ve hukukunu koruması mümkün değildir. Sağlık çalışanlarının, Memur ve Emeklilerimizin haklarının korunması, geliştirilmesi için tüm platformlarda mücadelemiz sürecektir. Yılmayacağız. Çalışanların kazanması, onların hak ettikleri ücretlere kavuşması için mücadelemizi ve “Mutlu Çalışan Mutlu Türkiye” idealimizi hakim kılma çabamızı bir an bile geri durmadan sürdüreceğiz.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Editör: Ertuğrul Gülmez