Selçuk Üniversitesi 84 Sözleşmeli Personel Alacak Selçuk Üniversitesi 84 Sözleşmeli Personel Alacak

Duyuru;

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi personel için 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde noter huzurunda kura çekilmiş, kurada asıl olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvurularının 02-20 Ocak 2023 tarihleri arasında yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlükleri tarafından alınacağı; başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemlerin ise il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulacak komisyonlar tarafından 21-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacağı 02 Ocak 2023 tarihinde ilanen duyurulmuştu.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde yerleşen hak sahiplerinden bir kısmının atamaya esas belgelerini tamamlayarak başvuru yapamadıkları anlaşıldığından, herhangi bir hak kaybına neden olunmaması amacıyla daha önce 20 Ocak 2023 mesai bitimi olarak ilan edilen son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Bu çerçevede başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemler ise il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar tarafından 10 Şubat-17 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Editör: Sinan Yıldırım