28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2022
KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın
alınacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli
personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit
olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu
kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem
yürütülmeyecektir.
6. İlan özel şartında yaş şartı belirtilmeyen pozisyonlarda son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün
almamış olmak.inonu-universitesi-yuzlerce-saglik-personeli-alimi-yapacak3inonu-universitesi-yuzlerce-saglik-personeli-alimi-yapacak2inonu-universitesi-yuzlerce-saglik-personeli-alimi-yapacak1

BAŞVURU ZAMANI
İlan Tarihi : 12.05.2023
Başvuru Bitiş Tarihi : 26.05.2023

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim
edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru Dilekçesi
2. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
5. Deneyim ve/veya belgelendirme istenen pozisyonlarda; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev
yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle
belgelendirilecektir.
6. YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınav
sonuç belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır), (Dil şartı istenen pozisyona
başvuracak adaylar için)
7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla adayın
beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi
içerisinde alınacak belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
9. Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi
10. Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için psikoteknik sonuç belgesi
11. Pozisyonlara ait olan şartlarda istenilen MEB onaylı belgenin resmi kurumlarca onaylanmış örneği
12. 27 sıra numaralı büro personeli pozisyonu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 sertifikası

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş ) gün içerisinde
www.inonu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

Editör: Sinan Yıldırım