657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

Hazine ve Maliye Bakanlığınca İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de bazı değişiklikler yapılmış olup bahsi geçen değişiklere uyum sağlanması amacıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 16.01.2023 tarihli ve E-39434888-612.02-207119253 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

BAKAN ONAYI.pdf

Sağlık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Değişiklikler İşlenmiş Hali).pdf

Editör: Ertuğrul Gülmez