Nennioğlu yapmış olduğu açıklamada;

“Değerli basın mensupları, kıymetli vefakar sağlık çalışanları, hepiniz hoşgeldiniz.                                      
Bugün burada utanç vesikası haline gelen taban ve teşvik ödemelerinde uçuruma son verilmesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Sağlık Bakanlığına bağlı herhangi bir sağlık kurumunda görev yapan sağlık personeline Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle maaşın yanında taban ve teşvik ek ödeme sistemi getirilmiştir.

Taban ek ödeme sistemine ilaveten birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele teşvik ek ödemesi de mevzuata eklenmiştir. 

Daha önce döner sermaye olarak bilinen ek ödeme sistemi, Sağlık Bakanlığında olduğunda gibi YÖK taban ek ödeme mevzuata girmiş durumda. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde uygulanan ek ödeme; sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesinden oluşmaktadır.

Taban ödeme kavramı Sağlık Bakanlığının son ek ödeme yönetmeliği ile gelmiştir. Taban ödeme kısaca motivasyon ve ödüllendirme amacıyla sağlık personelinin bir kısmına yapılan ödemedir.

Taban Ek Ödeme Tutarları 

1. Basamak, 2. Basamak ve 3. Basamak sağlık kuruluşları ile ADSM’lerde görevli.

Lisans, Önlisans ve lise mezunu bir sağlık personeli için oran 0,32 olarak kabul edilmekte, brüt taban ek ödeme tutarı 1014,15 TL, Yüzde 15’lik vergi dilimi için net tutar 854,33 TL‘dir.

Tekniker, Teknisyen, Şef, V.H.K.İ. ,Memur kadrolarındaki (Lisans, Önlisans ve lise mezunları için ) sağlık çalışanı için oran 0,16 olarak hesaplanarak, brüt taban ek ödeme tutarı 507,08 TL, Yüzde 15’lik vergi dilimi için net tutar ise 427,17 TL ‘dir.

Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan bir memur 0.12 gibi komik bir katsayı almaktadır.

Bu katsayılar Sahanın gerçekliğinden çok uzaktır.

Hemogramı düşük olan hastaya kan hazırlığından tutun kan tranfizyonuna kadar bir hemşire arkadaşım bu işin içindeyse o zaman 0,32 lik taban çok azdır.

Yapılan son bu düzenleme 190 cm lik bir adama 32 cm lik mezar çukuru kazmak gibi olmuştur.

Her yıl ümit ile beklediğimiz ek ödeme maalesef bakanlığımızın yaptığı değişiklik ile her gün kötüye gitmektedir.

Sağlık çalışanlarına yapılan taban ödeme ve teşvik ödemesi tamamen adaletsiz ve haksız bir uygulama olup çalışma barışını bozmaktadır.

Öncelikli talebimiz ; 

Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının

Taban ödemelerin sağlık hizmetleri sınıfında çalışan sağlık personellerine ,1.20,

Tekniker, Teknisyen, Şef, V.H.K.İ, Memur kadrolarında çalışan personellerimize 0,60.

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara;0,50 olarak yükseltilmesine,

Aile hekimliğinde görev yapan Aile sağlığı çalışanlarının taban ve teşvik ödemelerinin 4 kat artırılmasıdır.

Ayrıca teşvik ödemelerinin adaletli hakkaniyetli ekip çalışmasına uygun çalışma barışını bozmayacak şekilde yeniden ele alınmasını talep ediyoruz.

Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak Türkiye Genelinde Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bırakacak

Sağlık Sen Adana şubesi olarak her zaman sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak birinci hedefimizdir.

Bunun için öncelikli taleplerimiz nöbet ücretlerinin İLO standartlarına getilmesi;

Bazı özellikli birimlere artırımlı nöbet ücreti verilmesi,

Giyim Kuşam yardımın arttırılması,

Bayramlarda emekli ve İşçilere verilen Bayram ikramiyesinin Sağlık çalışanlarınada verilmesi,

Sağlık çalışanlarına Ulaşımda kalıcı indirim,

Döner sermaye kadrosundan maaş alan sağlık çalışanlarının kadrosunun genel bütçeye alınmasına,

Hepinize sevgi saygı muhabbetlerimi sunuyorum.” Dedi.

Editör: Ertuğrul Gülmez