Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural imzasıyla Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan yazılı başvuruda, afet bölgesi illerin kadrolarında görev yapan ve diğer illerden geçici görevli gelen sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

"Yer Değişikliği Talepleri Dikkate Alınmalı"

Başvuru metninde, depremzede sağlık çalışanlarının psikolojik durumları göz önüne alındığında mevcut sağlık hizmeti sunumunun etkin olamayacağına dikkat çekilerek, "Bu nedenle söz konusu personel yerine ivedilikle geçici görevlendirmeler yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği'nin 21. maddesine istinaden bu personelin yer değişikliği talepleri dikkate alınmalı ve ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır" denildi.

"Barınma ve Temel İhtiyaçların Sağlanmasına Öncelik Verilmeli"

Afet bölgesindeki yıkımın büyüklüğüne vurgu yapılan başvuruda, hem depremzede sağlık çalışanlarının hem de bölgeye geçici görevlendirilen sağlık çalışanlarının konaklama sorunu bulunduğu kaydedildi. Görevli personelin ya çadırda ya da arabada konakladığı hatırlatılarak, "Gerek bölgede görev yapan gerekse görevlendirmeyle bölgeye giden sağlık çalışanlarımızın acil ve kritik öneme haiz sağlık hizmetlerini nitelikli bir şekilde sürdürebilmeleri için barınma ve temel ihtiyaçlarının sağlanmasına öncelik verilmelidir" ifadelerine yer verildi.

"Sağlık Personeli İstihdamı İvedilikle Yapılmalı"

Afet bölgelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesinin elzem bir durum olduğunun dile getirildiği başvuruda, afet bölgelerinde sağlık personeli istihdamının ivedilikle yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

"Ek Ödemelerde Düzenleme Yapılmalı"

Bölgede çalışan ve görevlendirmeyle giden sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde de düzenleme yapılmasının istendiği yazılı başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Ek ödemeler, sağlık çalışanlarının hem moral ve motivasyonunu arttırmakta, hem de ödüllendirilmesini sağlamaktadır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapmakta olan depremzede sağlık çalışanlarının teşvik ek ödemelerinde, 'dağıtılabilir ek ödeme miktarının' yüksek belirlenmesi suretiyle, çalışanların deprem öncesi teşvik ek ödemesinden en az yüzde 75 daha fazla olması sağlanmalıdır. Ve ya Sağlık Bakanlığı Ek ödeme Yönetmeliği'ne düzenlenecek geçici bir madde ile tavan ek ödeme oranını geçmeyecek şekilde, en yüksek devlet memuru aylığı baz alınarak, kadro/unvan bazında çalışanların deprem öncesi aldıkları teşvik ek ödemesinden en az yüzde 75 daha fazla olacak şekilde, en az 6 ay süresince ödenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca afet bölgelerinde görev yapan depremzede sağlık çalışanlarının teşvik ek ödemesi ile taban ödemelerinin tam alabilmesi için ek ödemelerinin hesaplanmasında yer alan, aktif çalışma gün katsayısı '1' olarak uygulanmalıdır."

"Hak Kayıplarının Önüne Geçilmeli"

Yapılan başvuruda, geçici görevlendirme ile afet bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarının teşvik ek ödemelerine de vurgu yapılarak, afet bölgelerine geçici görevlendirilen sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin 5. maddesi ile 6. Dönem Toplu Sözleşme maddeleri dikkate alınarak, ek ödemelerinde yaşanacak hak kayıplarının önüne geçilmesi istendi.

Ege Üniversitesi Hastanesi Çalışanları İş Bıraktı: Ödemeler Yapılmadı Ege Üniversitesi Hastanesi Çalışanları İş Bıraktı: Ödemeler Yapılmadı

Sağlık Bakanlığı'na yapılan yazılı başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Birinci basamak sağlık tesislerinde görev yapmakta olan depremzede sağlık çalışanlarının teşvik ek ödemesinde; Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Ek-3B sayılı tablodaki katsayılar, herhangi bir katsayı ile çarpılmadan katsayıların en az yüzde 100 artırımlı olacak şekilde tamamı, 6 ay süresince sağlık çalışanlarına ödenmesi sağlanmalıdır. Afet bölgelerinde depremzede aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile geçici görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına; Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde geçici bir madde eklenerek, Ocak 2023 dönemi verileri baz alınarak (kayıtlı kişi sayısı, negatif performans, pozitif performans ve gezici sağlık hizmeti) ödemelerin, 6 ay süreyle tam olarak yapılması sağlanmalıdır."

"Sorunlar Sağlık Hizmeti Sunumu da Etkiliyor"

Başvuruda, depremzede sağlık çalışanlarına psiko-sosyal destek verilmesinin önemine de dikkat çekilerek, bu amaçla deprem bölgesine yeterli sayıda psikolog, uzman psikolog, sosyal çalışmacı görevlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Bahsi geçin sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiği belirtilen yazılı başvuruda, "Gerekli düzenlemelerin yapılması sadece sağlık çalışanları için değil, sağlık hizmetinin sunumunu da etkilemekte ve hasta memnuniyetinin sağlanması için de önemlidir. Bu itibarla, gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması elzemdir" ifadeleri kullanıldı.

Editör: Ertuğrul Gülmez