Sağlık Bakanlığının en güncel sağlık verilerini içeren Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2021 yayımlandı.

Toplam 300 sayfadan oluşan yıllıkta ana tanı grupları ve cinsiyete göre ölüm nedenlerinin dağılımından yıllara göre enfeksiyon hastalıkları, aşılama hızları, sağlık hizmeti verilen kurumlar ve altyapıları gibi farklı başlıklarda veriler yer alıyor.

AA muhabirinin yıllıktan derlediği bilgilere göre, bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı 2021'de Türkiye genelinde ortalama 9,1 oldu. Diğer bir ifadeyle 2021'de bin canlı doğum başına 9,1 bebek ölümü gerçekleşti.

Söz konusu oran 28 hafta ve üzeri bebeklerde binde 6,6 olurken, doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı 11,1 olarak istatistiklere yansıdı. 100 bin canlı doğum başına düşen anne ölüm oranı ise 13,1 oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile Kızamık' Yazısı Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile Kızamık' Yazısı

- Kızamık görülme sıklığı azaldı

Türkiye'de 100 bin nüfusta kızamık görülme sıklığı 2020'ye kıyasla 2021'de 0,74'ten 0,06'ya geriledi.

Bu oran 2019'da ise 3,49'du. 2021'de toplam kızamık vaka sayıları bir önceki yıla göre 617'den 50'ye düştü. Kızamık vakalarının 48'ini yerli, 2'sini ise yabancı kişiler oluşturdu.

Ayrıca 100 bin nüfustaki tüberküloz görülme sıklığı 2020'de 10,6 iken 2021'de 10,7, sıtma insidansı ise 0,16 iken 0,25 olarak gerçekleşti. AIDS insidansı da 2021'de 0,09 oldu, toplam 80 vaka kayıtlara geçti.

- Doğumların yüzde 97,5'u hastanelerde yapıldı.

Türkiye'de bebeklik dönemi aşılamalarında DaBT 3 ve BCG aşılama hızları yüzde 95, HBV 3, KKK ve KPA rapel aşılama hızı ise yüzde 96 oldu.

2021'de Türkiye genelinde doğumların yüzde 97,5'i hastanelerde gerçekleşti. Sezaryen ameliyatının canlı doğumlar içindeki oranı yüzde 58,4 ve annenin ilk sezaryen doğumunu ifade eden primer sezaryen ameliyatının canlı doğumlar içindeki oranı ise yüzde 29,1 oldu.

- Aktif kullanılan hastane yatağı sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 2021'de 908, özel hastane sayısı 571, üniversite hastane sayısı ise 68 oldu. 2021'de aktif olarak kullanılan hastane yatağı sayısı artarak 254 bin 497'ye ulaştı. Bakanlık, üniversite ve özel sektörün hastane yatağı sayıları 2020'de sırasıyla 156 bin 965, 41 bin 987 ve 52 bin 230 iken 2021'de 157 bin 714, 42 bin 978 ve 53 bin 805'e çıktı.

Ayrıca nitelikli yatakların toplam yataklar içerisindeki oranı Bakanlık hastanelerinde 2020'de yüzde 76,2'den 2021'de yüzde 77,9'a, üniversite hastanelerinde yüzde 68,8'den yüzde 69,3'e yükseldi.

Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 2020'de 32 bin 663'ten 2021'de 33 bin 323'e, çocuk yoğun bakım yatak sayısı 1956'dan 2 bin 135'e, yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı 13 bin 81'den 13 bin 295'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı yoğun bakım yataklarının, tüm yoğun bakım yatakları içerisindeki payı yüzde 49,8 oldu.

- Acil yardım ambulansı ve istasyon başına düşen nüfus azaldı

Aile hekimliği birimi, aile sağlığı merkezi, acil yardım istasyonu ve acil yardım ambulansı sayıları bir önceki yıla kıyasla 2021'de sırasıyla 26 bin 594'ten 26 bin 928'e, 8 bin 15'ten 8 bin 57'ye, 3 bin 50'den 3 bin 170'e ve 5 bin 711'den 5 bin 801'e yükseldi.

Acil yardım istasyonu başına düşen nüfus 2020'de 27 bin 415 iken yüzde 2,6 azalarak 26 bin 713'e, acil yardım ambulansı başına düşen nüfus ise 2020'de 14 bin 641 iken 14 bin 598'e geriledi.

- Kişi başı hekime başvuru sayıları arttı

2021'de hekime başvuruların yüzde 36,3'ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, yüzde 63,7'si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı.

Kişi başı hekime müracaat sayısı 2020'de 7,2 iken yüzde 11,1 artarak 8 oldu.

- Yerli ilacın payı yüzde 52 oldu

2021'de satılan ilaçların kutu bazında yüzde 58'ini jenerik ilaçlar, yüzde 39,3'ünü ise orijinal ilaçlar oluşturdu.

Yerli ve ithal ilaçların satış değerinin Türk lirası cinsinden payı sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 48 olarak gerçekleşti.

Geri ödeme kapsamında olan ilaçların satış değerlerinin Türk lirası cinsinden de payı 2021'de yüzde 90,4 oldu.

Editör: Ertuğrul Gülmez