İzmir’de Devlet Hastanesi kadrosunda, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında “sözleşmeli acil hekimi” olarak görev yapan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başka bir devlet hastanesine başvurmuş, 30 gün süreli “istirahat raporu” verilmiştir.

Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar

Görevli bulunduğu  İzmir … Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, söz konusu “istirahat raporu”, hakem hastaneye gönderilmiştir. Hakem hastane tarafından, “…alınan istirahat raporu fenne uygun değildir.” şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, “istirahat rapor” süresi olan 30 gün, yıllık izin süresinden düşürülmüştür. İdareye yaptığı başvuruda, “Başhekimlik tarafından usulüne uygun olmayan şekilde yapılan izin kesintisinin iptalini ve 30 günlük yıllık izin süresinin kendisine iadesini” talep etmiştir.

Bu talebi, idare tarafından reddedilmiştir. Genel Sağlık İş tarafından  kendisine “derhal” hukuki destek verilerek, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nde “yürütmenin durdurulması” talepli iptal davası açılmıştır.

İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından; “Olayda, davacının 30 günlük iş göremezlik raporunun hakem hastane olarak belirlenen … Hastanesine gönderildiği, davacının hakem hastaneye sevk edilmediği ve gönderilmediği, hakem hastane tarafından 30 günlük istirahat süresinin herhangi bir ameliyat ve işlem görmemiş hasta için uzun olduğundan bahisle raporun fenne aykırı olduğuna karar verildiği, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memurun hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edileceği ve sonucuna göre işlem yapılacağının belirtildiği, davacının ise hakem hastaneye sevki gerçekleştirilmeden, iş göremezlik raporunun süresi üzerinden bir karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklindeki gerekçeyle, söz konusu idari işlemin “İPTALİNE” karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Üyelerinin her türlü hukuksal sorununda onların yanında yer alan ve onlara her türlü desteği veren Genel Sağlık-İş, her zaman olduğu gibi yine “emsal bir karara” imza atmıştır. İdare, hukuki ve usulü işlemleri görmezden gelerek, üyemizin “yıllık izin” hakkını gasp etmiş, Anayasa’nın 50. maddesine aykırı eylemde bulunularak, “dinlenme hakkı” ihlal edilmiştir. Söz konusu hukuka aykırılık karşısında, Genel Sağlık-İş, yine sessiz kalmamış, haklı hukuk mücadelesini sonuna kadar vermiş, yine mükemmel bir hukuki kazanım elde edilmiştir. Bu vesileyle, tüm sağlık emekçilerini “gerçek mücadele sendikası” olan Genel Sağlık-İş çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

Editör: Ertuğrul Gülmez