Bugün tarihli resmi gazeteden yayınlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi ilanında:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan
kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir)
2 – YÖK Formatlı Özgeçmiş ve Yayın listesi
3 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadroyazılacaktır)
4 – Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5 – Adli Sicil Belgesi
6 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
7- Yabancı Dil Belgesi
8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan veya e- Devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
9 – Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için 1 adet dosya 6 adet CD veya Flash bellek, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD veya Flash bellek, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD veya flash bellek
10 – Aday tarafından doldurulacak Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma puanlama tablosu http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat
11- Tecrübe Belgesi (resmi veya özel kurumlardan alınmış ilanda aranılan tecrübe ve süreyi taşıdığına dair belgeyi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte teslim edilecektir.)
12 – Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri
13 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
14 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir)
2 – YÖK Formatlı Özgeçmiş
3 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
4 – Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5 – Adli Sicil Belgesi
6 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
7- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
8 – Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
9 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
10- Tecrübe Belgesi (resmi veya özel kurumlardan alınmış ilanda aranılan tecrübe ve süreyi taşıdığına dair belgeyi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte teslim edilecektir.)
11 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
12 – Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
13 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
14 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Tarihleri

Öğretim Görevlisi alım ilanımız için;

Başvuru Tarihi : 30.01.2023

Son Başvuru Tarihi : 14.02.2023

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alacak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alacak

Ön Değerlendirme Tarihi : 15.02.2023

Sınav Tarihi : 17.02.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.02.2023

Editör: Ertuğrul Gülmez