İçişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 18 (onsekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. SİSTEM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının

5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

c) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,

ç) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılmasında, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

d) Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,

e) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

f) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

g) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak, (Zabbix vb.)

ğ) Siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servislerini yönetme kabiliyetine sahip en az 5000 adet Client bulunduran bir Sistemi yönetmiş olmak,

i) Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

k) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine sahip olmak,

l) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumuna ve yönetimine hakim olmak,

m)İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

n) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine, yoğun iş temposuna ve iletişimine uyum sağlayabilir olmak.

2. KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

c) Spring Cloud, Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security, ORM, JPA (Hibernate), Maven, Apache Wicket, JSF, JSP konularında, toplamda en az üç (3) yıl tecrübeye sahip olmak,

ç) Web servisler; JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgili olup SOAP ve REST servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,

d) SDLC, Nesne-yönelimli programlama, OOP, Design Pattern, Clean Code, SOLID gibi yazılım paradigmalarına hakim olmak,

e) CDI konusunda deneyim sahibi olmak,

f) Git, Git-Flow, GitHub-Flow konusunda bilgiye sahip olmak,

g) Application Container (Docker, Kubernetis, OpenShipt, ...vs) teknolojileri konusunda bilgiye sahip olmak,

ğ) Postgre veri tabanı ve PL/pgSQL yazma konusunda tecrübeye sahip olmak,

h) NoSQL veritabanları (Mongo, Cassandra vs) konusunda tecrübeye sahip olmak,

ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

3. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az üç (3) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MSSql ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

e) Çok katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,

ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

4. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Kaynak kod analizi yapabilen ve kodların güvenlik zafiyetlerini tespit edebilen araçlar konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT...vb),

ğ) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

ı) Adli Bilişim Soruşturma ve Analizi (Forensic Research and Analysis) konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hakim olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

5. JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde java yazılım uzmanı olarak en az iki (2) yıl çalışmış olmak,

c) Spring Cloud, Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security, ORM, JPA (Hibernate), Maven, Apache Wicket, JSF, JSP konularında tecrübeye sahip olmak,

ç) SDLC, Nesne-yönelimli programlama, OOP, Design Pattern, Clean Code, SOLID, Test Driven Development(TDDI), Unit Test konularında bilgiye sahip olmak,

d) Git, Git-Flow, GitHub-Flow, GitLab, Jenkins konularında bilgi sahibi olmak,

e) Postgre veri tabanı ve PL/pgSQL yazma konusunda en az bir (1) yıl tecrübeye sahip olmak,

f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

6. .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Adalet Bakanlığı 22 Bin 120 Yeni Personel Alımı Yapacak! Adalet Bakanlığı 22 Bin 120 Yeni Personel Alımı Yapacak!

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az üç (3) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

e) Çok katmanlı mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

g) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,

h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

7. VERİ AKTARIM VE ETL UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ETL Uzmanı, Veri Uzmanı, Veri Ambarı Uzmanı, Raporlama Uzmanı, İş Zekası Uzmanı vb. pozisyonların birinde en az iki (2) yıl çalışmış olmak,

c) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

ç) ETL işlemleri kullanarak datanın kaynak sistemden hedef sisteme transferini gerçekleştirebiliyor olmak,

d) ETL jobları oluşturulması, joblarda oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ETL performansını artıracak geliştirmelerin yapılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) PostgreSQL veritabanı ile Stored Procedure bazlı veri modelleri geliştirmiş olmak,

g) İlişkisel Veritabanları (DB2, Oracle, MSSql vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

ğ) Takım çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip ve çözüm odaklı olmak,

h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

8. DEVOPS UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Devops uzmanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

c) CI/CD araçlarında (Maven, Jenkins, GitLab, TFS, SonarQube, vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Konteyner orkestrasyon çözümleri (Docker Swarm, Kubernetes) konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Zuul Gateway, Redis, Eureka, Zipkin, Spring Admin Server konularında bilgi sahibi olmak,

f) Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

g) Uygulama sunucuları (Payara, Glassfish vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Load Balancer (HAProxy, Nginx ) araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve dokümantasyon yapmaya istekli olmak,

ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

9. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 02-09.03.2023 tarihleri aralığında başvurular gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Özgeçmiş,

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 15 Mart 2023 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 28 Mart 2023 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 04-05-06 Nisan 2023 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (21.160,69) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Editör: Ertuğrul Gülmez