İzmir Ekonomi Üniversitesi, bünyesinde Profesör Doktor, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.

1 Paramedik kadrosu olan alımda istenen şart: Acil ve Afet Yönetimi lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans mezunu olup belgelendirmek koşulu ile 112 ambulanslarında en az 5 yl çalışma deneyimi bulunmak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 16.01.2023

Son Başvuru Tarihi : 30.01.2023

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. ilanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BELGELERİ:

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge

4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge 5-Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir )

6- Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

7- Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) – (öğretim görevlileri için)

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)

12- (Varsa)Yabancı Dil Belgesi

13- Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

Editör: Ertuğrul Gülmez