Sağlık Personeli Mazeret Tayininde İstenen Belgeler

Sağlık personeli mazeret tayininde istenen belgeler hangileridir?

Sağlık Personeli Mazeret Tayininde İstenen Belgeler

Sağlık Personeli Mazeret Tayininde İstenen Belgeler

Sağlık personelleri eş durumu tayini, sağlık mazereti tayini, eşi şehit olan personel tayini olmak üzere mazeret tayini isteyebilirler. Bu tayinlerde istenen belgeleri derledik.

Eş Durumu Tayininde İstenen Belgeler

  • Dilekçe,
  • Nüfus kayıt örneğinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı evlilik cüzdanı örneği,
  • Eşinin kamu görevlisi olduğu ve kurum için görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı gereğince zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görev yaptığını belirten, son 1 ay içinde eşinin görev yaptığı kurumun personel biriminden alınma atamaya yetkili amir veya yetki devri yapılan makam tarafından imzalanmış resmi belgenin aslı gereklidir.

Sağlık Mazereti Tayininde İstenen Belgeler

  • Dilekçe,
  • Dilekçe tarihine istinaden son 6 ay içerisinde eğitim ve araştırma hastanesi tarafından verilmiş sağlık kurulu raporunun aslı veya resmi kurum tarafından onaylanmış örneği,
  • Kanunen bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş, çocuklarına ilişkin nüfus kayıt örneğinin aslı gereklidir. 

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurulu raporunu dilediği farklı bir eğitim ve araştırma hastanesinden tekrar isteyebilir.

Eşinin Şehit Olması Durumunda Tayin

  • Dilekçe,
  • Eşinin şehit olduğunu gösteren belgenin aslı veya resmi kurum tarafından onaylamış örneği,
  • Nüfus kayıt örneğinin aslı gereklidir. 

Sağlık Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde farklı belgeler de isteyebilirler.

Önemli Hatırlatma:

Eş durumu tayininde ve sağlık mazereti tayininde her yılın ekim ayının ilk haftasında bu durumu belgeleyen onaylı belgeri il sağlık müdürlüğüne bildirmek gerekmektedir. Bu belgeler il sağlık müdürlüğüne bildirilmemesi halinde, Sağlık Bakanlığı eski görev yerine tekrar sağlık personelinin atamasını yapabilir.

SaglikPersoneliyiz.Com / Özel Haber

Nihat Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER