Nennioğlu yapmış olduğu açıklamada ;

Ayniyat Saymanları  maaşlarını Şube Müdürü ve Diğer Saymanlar (Döner sermaye saymanı,hazine sayman yardımcısı) gibi alırken 3600 ek göstergede sayman gibi değerlendirilmeyerek, unutulmuşlardır.

7417 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin (ı) bendinde“SAYMAN” ibaresi bulunmasına rağmen (KBS) Maliye Bakanlığı Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sisteminin hatalı yorumu sebebi ile 3600 ek göstergeden mahrum kalmışlardır. Sayman kelimesi genel bir anlam taşımaktadır. Çeşitli Saymanlar (Döner Sermaye Saymanı,Hazine Saymanı, Ayniyat Sayman vs.) aynı ad altında toplanmaktadır. Ancak Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde Döner Sermaye Saymanları (Hazine Sayman Yardımcısı dahil) 3600 ek gösterge alabilmekte, Ayniyat Saymanları alamamaktadır. Bütün 1/4 derecedeki Saymanlar Özel Hizmet Tazminatını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152. Maddesi ve 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararı ile %135 olarak almaktadır.

22 Mayıs 2021 tarih ve 31488 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve unvanlar başlıklı  5. Maddesinde;Ayniyat Saymanı görevine yükselbilmek için Hazine sayman yardımcısı olması gerekmektedir.Bu sebeple  alt görevde bulunan Hazine Sayman Yardımcısı 3600 ek göstergeden yararlanabilirken Ayniyat Saymanı mahrum edilmiştir.

7417 sayılı kanunla verilen 3600 Ek Göstergenin “ Ayniyat Saymanı” kadrosunda bulunan personellere de verilmesi, bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi gerekmektedir.

Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar

Sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir.” Dedi.

Editör: Ertuğrul Gülmez