Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur imzalı suç duyurusunda; Hasar raporunun hazırlandığı 2012 yılından, depremin gerçekleştiği 06.02.2023 tarihine kadar geçen sürede görev yapan; tüm Sağlık Bakanları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanları, Hatay İl Sağlık Müdürleri, Hatay İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürleri, İskenderun İlçe Sağlık Müdürleri, Hatay Belediye Başkanları, İskenderun Belediye Başkanları, Hatay Valileri, İskenderun Kaymakamları, İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimleri, İskenderun Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürleri, Başsavcılıkça soruşturmaya re’sen dahil edilecek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunda; “06.02.2023 tarihinde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan deprem sonrasında Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük bir yıkım meydana gelmiş, binlerce can kaybı yaşanmış ve binlerce vatandaşımız yaralanmıştır. Büyük depremler ile artçıları halen devam etmekte, can kaybı sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

İskenderun Devlet Hastanesi, İskenderun’un merkezinde 1968 yılında açılmış, önce SSK hastanesi olarak hizmet vermiş, 1992 yılında hastanenin kapasitesi artırılmış, 2005 yılında ise, adı İskenderun Körfez Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

Ege Üniversitesi Hastanesi Çalışanları İş Bıraktı: Ödemeler Yapılmadı Ege Üniversitesi Hastanesi Çalışanları İş Bıraktı: Ödemeler Yapılmadı

Şikayete konu somut durumla ilgili olarak, gerçekleşen yıkıcı deprem sonucunda, “İskenderun Devlet Hastanesi A blokunun depreme dayanıksız olduğu ve yıkılabileceği yönünde bir bilirkişi raporunun 2012’de düzenlendiği” ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilirkişi raporu içeriğinde, “A Blok için “deprem dayanıklılık testi raporunun” olumsuz olduğu belirtilmiştir. Söz konusu durum, İskenderun Devlet Hastanesi’nin kendi internet sitesindeki tanıtım sunumu içeriğinde de belirtilmiştir. Buna rağmen “ŞÜPHELİLER” başlığı altında belirtilen kişilerden hiçbirisi, yani raporun düzenlendiği 2012 yılından beri, şüpheli konumunda olan kişiler, raporun ardından hiçbir önlem almamışlar, “depreme dayanıklı olmayan hastanenin” hizmet vermesine neden olmuşlar ve neticesinde ise, son derece yıkıcı olan depremde vefat eden vatandaşlarımızın, ölmesinde DOĞRUDAN sorumlu olmuşlardır. 

Bilirkişi raporuna rağmen İskenderun Devlet Hastanesi’nin hizmet vermeye devam etmesi nedeniyle “sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları” enkaz altında kalmışlar, en az 70 kişi buradaki yıkımda vefat etmiştir. Bu nedenle, 2012 yılındaki bilirkişi değerlendirmesine, hasar raporuna rağmen 11 yıl boyunca hiçbir önlem almayarak, en az 70 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına, ŞÜPHELİLER başlığı altındaki kişilerin tamamı, doğrudan ya da dolaylı olarak neden olmuşlardır. Bu nedenle, ŞÜPHELİLER başlığı altında sorumluluğu bulunan kişilerin, Savcılığınıza yapılacak soruşturma kapsamında re’sen tespit edilerek sorumlular hakkında kamu davası açılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması istemiyle işbu şikayet başvurusunun yapılması gerekmiştir.” denildi.

Suç duyurusunda sorumluluğu bulunan tüm kişilerin / görevlilerin tespit edilerek,  eylemlerine uyan, kasten öldürme – (TCK 81, 82), kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ( TCK 83), taksirle öldürme (TCK 85), kasten yaralama (TCK 86), neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK 87), kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK 88), taksirle yaralama (TCK 89) ve görevi kötüye kullanma (TCK 257) suçları ilgili olarak, şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, şüphelilerin cezalandırılması için şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep edildi.

Editör: Ertuğrul Gülmez