16 Saatlik Geçici Görevlendirilmeye Yürütmeyi Durdurma Kararı! Emsal Karar! 16 Saatlik Geçici Görevlendirilmeye Yürütmeyi Durdurma Kararı! Emsal Karar!

Kan ve kan bileşeni kullanan tüm klinisyenlere rehberlik etmek amacıyla, hastanın kendi kanını korumaya, yönetmeye ve gereksiz kan transfüzyonunu önlemeye odaklanan yaklaşım çerçevesinde hasta kan yönetimi rehberleri hazırlanmıştır. “Düşün-Koru-Yönet” sloganı ile hazırlanan ve altı farklı modülden oluşan rehberlere ulaşmak için tıklayınız.

1 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 1 - Kritik Kanama Masif Transfüzyon
2 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 2 - Perioperatif
3 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 3 - Dahili Hastalıklar
4 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 4 - Yoğun Bakım
5 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 5 - Gebelik ve Doğum
6 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 6 - Yenidoğan ve Pediatri