Tayini Çıkan Sağlık Personeli Ne Kadar Yolluk Alır? Tayini Çıkan Sağlık Personeli Ne Kadar Yolluk Alır?


Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar ile üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin performansa dayalı ek ödemelerini artıran düzenleme yürürlüğe girdi