Tokat İl Sağlık Müdürlüğü’nün Sulusaray İlçe Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görev yapan aile hekimlerine verilecek nöbet görevlerini hangi usullerde yapılacağına dair Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istemişti.

Sağlık Bakanlığı, Tokat İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kanalıyla aile hekimliği çalışanlarına nöbet ücreti ödenmeyeceğini, nöbete görevlendirilen aile hekimliği çalışanlarının ertesi gün nöbet izni kullanmaksızın mesaisini sürdüreceklerini kaydetmişti.

Bakanlığın yazısında aile hekimleri için öngörülen çalışma şekli ve koşullarının aile sağlığı çalışanları için de geçerli olduğu ve aynı şekilde uygulanması gerektiği görüşü İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmişti.

Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de

Yetkili sendika tarafından Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı uygulama yargıya taşınarak işlemin iptali istendi.

Sendika, dava dilekçesinde uygulamanın hukuka aykırı olduğunu ve bu kararın daha önce Danıştay tarafından İptal edildiğini dile getirdi.

Karar Emsal Niteliğinde

Aile hekimliği çalışanlarına nöbet ücreti verilmemesinin ve nöbet izninin kullandırılmamasının anayasal bir hak olan angarya yasağına aykırı olduğunu belirten Ankara 7. İdare Mahkemesi, anayasaya ve hukuka aykırı olan Bakanlık işleminin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Emsal niteliğindeki bu kararla birlikte bundan sonra ilçe devlet hastanelerinde görev yapan aile hekimliği çalışanları nöbet ücreti veya izni alabilecek.

Editör: Ertuğrul Gülmez