DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, geçen yıl 28 Ocak'ta tüm öğretim üyelerine mesailerine ilave olarak en az 5 hasta bakma zorunluluğu getirdi.

Tayini Çıkan Sağlık Personeli Ne Kadar Yolluk Alır? Tayini Çıkan Sağlık Personeli Ne Kadar Yolluk Alır?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cenk Ecevit, kararın hukuka uygun olmadığını belirterek, mahkemeye başvurdu.

İtirazı değerlendiren İzmir 5. İdare Mahkemesi, "2547 sayılı yasada öğretim üyelerinin görevleri arasında yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmenin sayıldığı, davacının yaptığı görev dikkate alındığında poliklinik hastası bakmanın uygulamalı çalışma kapsamında olduğu ve davacıya verilebilecek görevlerden olduğu" kanaatine varıldığını bildirdi.

Mahkeme kararında, ilgili işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun tesis edildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, davayı reddetti.

Editör: Ertuğrul Gülmez