Bu yazının yayımlanmasının ardından bu yazı ile birlikte Maliye Bakanlığı’nın 2015 yılına ait görüş yazısı gerekçe gösterilerek, hekim ve uzman hekimler dışındaki sağlık çalışanlarına “icap nöbet görevi verilmesine rağmen icap nöbet ücretleri ödenmemeye başlanmıştır.”

Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı

Manisa’da bir hastanede “perfüzyonist”in icap nöbeti verilmesi ve ücretinin ödenmemesi üzerine açılan,  idari işlemlerin iptali ile icap nöbet ücretlerine ilişkin hak edişlerinin yasal faiziyle birlikte  ödenmesi için  Genel Sağlık-İş’in girişimleri ile Manisa 1. İdare Mahkemesi ve Manisa 2. İdare Mahkemesi nezdinde 2 iptal davası açılmıştı. Açılan iptal davaları neticesinde her 2 mahkeme tarafından da “kendisine icap nöbet görevi verilen tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretine hak kazanacağı” belirtilerek, davaya konu idari işlemlerin iptaline, İCAP NÖBET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE karar verilmişti.

Daha önce, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada verilen iptal kararına karşı Manisa Valiliği tarafından yapılan istinaf başvurusu, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi tarafından reddedilmişti. Manisa Valiliği, Manisa 1. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada da istinaf yoluna başvuran Manisa Valiliği’nin istinaf başvurusu, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi tarafından BİR KEZ DAHA REDDEDİLMİŞ, Manisa 1. İdare Mahkemesi’nde açılmış olan davada verilen İPTAL KARARI DA KESİNLEŞMİŞTİR.

Kararı değerlendiren  Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Devam eden süreçte, idareler, sağlık çalışanlarına icap nöbet görevleri vermesi karşısında izin kullanılmasına müsaade etmezlerse, tüm sağlık çalışanlarına icap nöbet ücreti ödemek zorunda kalacaklardır. Bu ücretlerin ödenmemesi durumunda, tıpkı belirttiğimiz kararlarda olduğu gibi yeni davalar açılarak, icap nöbetlerinin ödenmesi için hukuki girişimde bulunulabilmesi mümkün olacaktır.

Vermiş olduğumuz hukuk mücadelesi neticesinde hem üyelerimizin hem de devam eden süreçte kendisine icap nöbeti verilen tüm sağlık çalışanlarının, icap nöbet ücretlerini alabilmesi için yine harika bir emsal karara imza atılarak, Genel Sağlık-İş farkı yine ortaya konulmuştur.

Kesinleşmiş olup, artık “emsal” haline gelen ikinci iptal kararını da tüm sağlık emekçilerine armağan ediyoruz. Her zaman büyük desteğini hissettiğimiz, Sendikamız ve tüm sağlık emekçileri için büyük emekleri olan Sendikamız Hukuk Müşavirlerine de yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu güzel emsal karar için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

Editör: Ertuğrul Gülmez