657 sayılı DMK’nın ek 33 ün üçüncü fıkrası,

“İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.”

Tayini Çıkan Sağlık Personeli Ne Kadar Yolluk Alır? Tayini Çıkan Sağlık Personeli Ne Kadar Yolluk Alır?

SSB’nin teşkilat kararnamesinin tümden iptali isteniyor.

Editör: Ertuğrul Gülmez