Memurların memuriyet mahallinden başka yere atanmaları halinde memurlara sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmaktadır. Bazı memurlar memuriyet mahallinden farklı bir yerde ikamet etmekte olup memuriyet mahalline günlük geliş gidiş yapmaktadır. Memurların memuriyet mahallinden ikametgahlarının olduğu yere atanmaları durumunda harcırah alıp alamayacakları hususu ise memurlara arasında tereddüte neden olmaktadır.

6245 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin "g" bendinde memuriyet mahalli "...büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler; olarak tanımlanmıştır.

Memuriyet mahalli tanımı içinde memurun ikametgah adreside yer almaktadır.

Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı Taşeronda 'Hemşire' Olarak Çalıştığı İspat Edildi, Derecesinde Sayıldı

Mezkur kanun maddelerinden de anlaşıldığı üzere kişinin görev yaptığı yer gibi ikametgahı da memuriyet mahalli tanımına girdiğinden ikametgahlarının bulunduğu yere atananlara harcırah ödemesi yapılamaz.

Editör: Ertuğrul Gülmez