Bilindiği üzere Sağlık memurlarının 2022 Aralık Taban Ek Ödeme ve Teşvik Ek Ödemeleri 2023 Ocak ayında ödendiği halde Gelir vergisi matrahı 2022 Gelir vergisi matrahın en yüksek diliminden kesilerek ödendi.

Ancak Döner sermaye ek ödemede yıllarca bu şekilde ödenmiştir.

Twitter'da sedatatlas79 kullanıcı adı ile sağlık personellerini bilgilendiren Mutemet Sedat Atlas açıklama yaparak personeli bilgilendirdi.

Memurların 2023 Yılı Maaş Kalemleriyle İlgili Pratik Bilgiler Memurların 2023 Yılı Maaş Kalemleriyle İlgili Pratik Bilgiler