Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Anayasa’nın 51. ve 90. maddeleri, ILO 87, 98, 151 nolu sözleşmeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. Maddesini ihlal eden, geçtiğimiz sene Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan sendika barajına dair iptal davasını bugün Anayasa Mahkemesi ilk kez inceleyecek.

Editör: Ertuğrul Gülmez