Acil Servis Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı! Acil Servis Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 4D İşçi statüsünde “ olarak çalıştığını, çalışmalarına ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanununda ve Toplu İş Sözleşmesinin 20’nci maddesinin 1- bendinde ''Bu işletme toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin haftalık çalışma süresi 45 saattir'' ifadesi yer almasına rağmen çalışma saatlerinin ve fazla mesailerinin aylık iş günü bakımından hesaplanmasının mevcut düzenlemelere aykırı olduğunu, nitekim İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma yönetmeliği 3’üncü maddesinin a ve b bentlerinde; “a)Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları, b)Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder.'' ifadelerinin yer aldığını, bu kapsamda fazla mesai ödemelerinde aylık değil haftalık 45 saati aşması halinde 45 saati aşan tutan kadar fazla mesai ödemesi talebine,

Kamı Deneticiliği Kurumu;

ilgili idarenin denkleştirme uygulamasına ilişkin yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde belirtilen, işçinin açık rızasının alınması, haftalık olarak hesaplanma ve en fazla 2ay/4 ay süreyle uygulanma kıstaslarına uygun bir şekilde denkleştirme uygulaması yapması gerektiği düşünüldüğünde, ilgili idareye denkleştirme uygulamasına ilişkin kıstasların yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunuldu.

Editör: Ertuğrul Gülmez